اخبار و اطلاعیه ها

امتیاز بندی اولیه (براساس حروف الفبا)

 قابل توجه اعضای محترم پروژه مسکونی سروقامتان 

 با سلام

  بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم پروژه سروقامتان میرساند، که امتیاز بندی اولیه بر مبنای واریزی تا پایان سال ۱۴۰۲ می باشدو     انشاالله امتیاز بندی نهائی تا نیمه خرداد ماه ۱۴۰۳ اطلاع رسانی می گردد. (شرکت سروقامتان نواندیش فارس)

پست قبلی

امتیاز بندی اولیه( براساس رتبه بندی)

پست بعدی

ممنوعیت واگذاری امتیاز مسکن ملی

سرو قامتان نواندیش فارس

دسته‌ها