اخبار و اطلاعیه ها

بازدید اعضای محترم پروژه و جلسه پرسش و پاسخ با هیئت مدیره شرکت سروقامتان

در مورخه ۲۲ و ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ جمعی از اعضای محترم پروژه مسکونی سروقامتان از کارگاه پروژه بازدید نمودند و جلسه‌ی پرسش‌و‌پاسخ، با حضور هیئت مدیره محترم شرکت سروقامتان برگزار گردید.

پست قبلی

خط ارتباطی مستقیم جهت پاسخگویی به اعضای محترم پروژه مسکونی سروقامتان

پست بعدی

شرایط دریافت وام(جهت پروژه‌‌های سروقامتان ۱ و ۲)

سرو قامتان نواندیش فارس

دسته‌ها