اخبار و اطلاعیه ها

ممنوعیت واگذاری امتیاز مسکن ملی

بنا بر اطلاعیه رسمی شرکت عمران شهر صدرا، واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر، تحت هر یک از عناوین حقوقی، نامعتبر و ممنوع بوده و بر اساس مقررات، پیگرد قانونی دارد.
درصورت مبادرت به واگذاری امتیاز به غیر، علاوه بر اقدام قانونی علیه افراد متخلف، امتیاز آنها باطل و افراد خریدار نیز از هیچ حقوقی بهره‌مند نخواهند شد.

پست قبلی

امتیاز بندی اولیه (براساس حروف الفبا)

پست بعدی

برنامه زمانبندی پروژه تا آذرماه ۱۴۰۱

سرو قامتان نواندیش فارس

دسته‌ها